Novinky
14.1.2014 Pozvánka na odbornou konferenci Insolvence ve Středočeském kraji konanou dne 12.2.2014 od 13:00 do 16:00 hod. v Městském muzeu Kralupech nad Vltavou

5.11.2013 Bulletin č.4/2013 v uzavřené oblasti. Na stránkách naleznete připomínkovou činnost Komory a pozvánku na valnou hromadu.

31.10.2013 V rámci partnerské spolupráce mezi KSKŘI v ČR a KCÚ, jsou členové KSKŘI srdečně zváni na konferenci:
"ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V OBLASTI CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH."
TERMÍN: 14.11.2013.
Místo konání: REFEKTÁŘ DOMINIKÁNŮ V JILSKÉ.
Tlumočení a občerstvení je zajištěno. Vstup je volný. Více informací zde

18.9.2013 KSKŘI v ČR byla VŠE - Fakultou podnikohospodářskou pozvána na mezinárodní vědeckou konferenci : FAKTORY PROSPERITY PODNIKŮ V LOKÁLNÍM A GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ.
Konference se koná 25.10.2013 v areálu VŠE a je bez vložného. Přihláška a více informací zde


13.9.2013 POZVÁNKA NA DISKUSNÍ FÓRUM - 25.9.2013 OD 10.00. HOD. TÉMA: EXEKUCE X INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ


27.8.2013 Sborník z konference INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ PO 5 LETECH ÚČINNOSTI INSOLVENČNÍHO ZÁKONA, konané pod záštitou Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.Produkty připravené pro insolvenční správce.

KSKŘI v ČR má uzavřenu s Komorou certifikovaných účetních Smlouvu o vzájemné spolupráci

15.11.2012 Pozvánka na konferenci "Insolvenční řízení po 5 letech účinnosti insolvenčního zákona"
- Přihláška na konferenci
- Dopis předsedy HV PSP ČR a prezidenta KSKŘI ke konferenci

15.11.2012 V sekci Bulletin je nové číslo elektronického Bulletinu 3/2012 - pozor: uvnitř Bulletinu pozvánka na valnou hromadu

13.11.2012 PREZENTACE UniCredit Bank Czech Republic, a.s. PRO INSOLVENČNÍ SPRÁVCE

2.8.2012
Nabídka nového vzdělávání, které KSKŘI v ČR organizuje v rámci projektu z Evropského sociálního fondu EU - Středočeský kraj.

Účast na seminářích je: bezplatná
Vzdělávání je určeno: jak členům KSKŘI v ČR, tak i nečlenům, zájemcům s trvalým pobytem ve Středočeském kraji

Smyslem vzdělávání je zvýšení pracovní a profesní kvalifikace.

8.2.2012 METODICKÁ PORADNA PŘEDSTAVENSTVA KSKŘI V ČR PRO ROK 2012
DISKUSNÍ FÓRA KSKŘI V ČR V ROCE 2012

13.12.2011 POZOR - změna kontaktní osoby u makléřské společnosti IMG a.s. zajišťující smlouvy o pojištění odpovědnosti insolvenčních správců a likvidátorů.
Novou kontaktní osobou je pan Tomáš Kroupa, kroupa@img.cz IMG a.s., Kvestorská 287/2, 140 00 Praha 4

28.11.2011 V sekci O nás jsou nové stanovy platné od 24.11.2011

Do uzavřené sekce byl přidán nový článek "Polemika k pojmům"

21.9.2011 Dodatek č. 1 a č.2 rámcové smlouvy Pojištění odpovědnosti s Generalli Pojiš´tovnou a.s.

16.8.2011 Judikát k opožděné přihlášce - rozhodnutí Vrchního soudu v Praze

vzor žádosti o pokyn soudu k opravným daňovým dokladům dle § 44 ZDPH

9.6.2011 Novela DPH ve vztahu k insolvenčnímu řízení

8.6.2011 V uzavřené sekci jsou umístěny nové informaci:
- Základní informace prezidenta KSKŘI k Alianci proti dluhům
- Informace prezidenta KSKŘI v ČR o konferenci Insolvence a pohledávky

AKTUALITY z činnosti:
Konference - Pohledávky a insolvence, Aliance proti dluhům

21.4.2011 Do sekce zajímavé informace - články Ing. Deutsche byly přidány nové články týkající se reorganizace

13.3.2011 Do uzavřené oblasti byly přidány nové judikatury k odměňování insolvenčních správců

16.3.2011 Pojištění odpovědnosti - nové kontaktní spojení na zajišťující makléřskou společnost

4.3.2011 - Informace Policejního prezidia ČR

28.6.2010 Podkladové materiály ze semináře k Archivace v insolvenčním řízení a likvidaci
Typový skartační rejstřík pro podniky. Upozorňujeme, že je určen skutečně podnikatelům, takže součásti veřejné správy se musejí řídit vlastními předpisy.


PUBLIKOVÁNO v TISKU

Bude řešení likvidací nařízených soudem od roku 2010 problémem? - článek Ing. Ericha Deutsche, prezidenta KSKŘI v ČR (3/2010) - zde

Dlužníci váhají s insolvencí tak dlouho, až nemají žádný majetek - článek JUDr. Jarmily Veselé, členky představenstva KSKŘI (3/2010) - zde

3.3.2010 Vystoupení JUDr. Jarmily Veselé, členky představenstva KSKŘI v ČR a dalších přednášejících na konferenci "Insolvence - nové způsoby řešení" , konané 15.2.2010 společností Bonafide Obline s.r.o., pod záštitou Hospodářské komory ČR a KSKŘI v ČR

27.1.2010 Vyhláška ze dne 29. prosince 2009, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců

10.12.2009 POJIŠTĚNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCU A LIKVIDÁTORU

10.12.2009 Prezentace členů KSKŘI v ČR na
internetovém portálu Seznam.cz.
Příjem přihlášek do 28.2.2010
příloha č. 1 (v případě, že máte problémy s otevřením přílohy č. 1, uložte ji prosím nejprve na své PC a teppve potom otevřete)

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ - 2010

V sekci nedoručitelná korespondence je uveřejněn seznam členů, u kterých chybí některé kontaktní údaje

9.10.2009 Seminární práce účastníků III. Velkého uceleného vzdělávání insolvenčních správců ČR, konaného ve dnech 23.9.2009 - 6.10.2009 - zde

29.9.2009 V části uzavřená sekce naleznete Případovou studii praktické části semináře k "Reorganizaci" konaného 6.10.2009 ve spolupráci s Americkou obchodní komorou

10.8.2009 Insolvenční zákon ve znění platném k 20.7.2009

2.4.2009 Seminární práce účastníků II. Velkého uceleného vzdělávání insolvenčních správců ČR ze
dnů: 9.3. - 31.3.2009


27.2.2009 PROHLÁŠENÍ K NEZÁKONNÝM EXEKUCÍM chronologie exekucívíce informací


Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.m.Praha. Priorita 7.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání. Opatření 7.3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání.
Projekt
"ROZVOJ SYSTÉMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ VĚŘITELŮ PRO UPLATŇOVÁNÍ VĚŘITELSKÝCH NÁROKŮ V INSOLVENČNÍM PROCESU"

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.


Operační program lidských zdrojů
Projekt CZ.04.1.03/3.3.14.4/0008
"ROZVOJ A ZLEPŠENÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ PRO INSOLVENČNÍ SPRÁVCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI"

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Informace o členství v KSKŘI a podmínky vzniku členství - pro zájemce o členství přihlá?ka - (ve formátu .doc)


2.1.2008
Podmínky inzerce v Bulletinu 2008


13.12.2007 - Vyhláška č. 311/2007 Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona


13.12.2007 - Vyhláška č. 312/2007 Sb. o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců


13.12.2007 - Vyhlš?ka č. 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů


13.12.2007 - Vyhláška č. 314/2007 Sb. o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců

22.5.2006 Zákon č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)


22.6.2006 Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích


3.9.2007 Zákon č. 108/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb. a zákon č. 312/2006 Sb. (změna účinnosti obou zákonů)


11.4.2008 Zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

11.4.2008 Zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (část sedmnáctá mění zákon č. 182/2006 Sb. ve znění pozděj?ích předpisů)

26.11.2008 Zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (část pátá mění zákon č. 182/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

22.7.2009 Zákon č. 458/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho ře?ení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

22.7.2009 Zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozděj?ích předpisů a dal?í související zákony (část devatenáctá mění zákon č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

22.7.2009 Zákon č. 217/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho ře?ení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony29.3.2007 KSKŘI v ČR uzavře ke dni 1.4.2007 spolupráci s Komorou certifikovaných účetních

Komora certifikovaných účetních


3.4.2007 V rámci spolupráce Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice a Komory certifikovaných účetních nabízíme členům KSKŘI v ČR účast na vzdělávacích akcích KCÚ. V případě zájmu, zasílejte přihlá?ky na e-mail: info@kskri.cz


12.6.2006 Vyhláška č. 278/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění i vyhláška č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání


Zákon č. 328/1991 Sb.,o konkursu a vyrovnání(aktuální znění ke dni 29. září 2005)


28.8.2006 V Zajímavých informacích jsou zařazeny dal?í aktuální články a rozhovory Ing. E. Deutsche k problematice konkursních řízení a k úpadkovému právu. zde


Zdru?enie konkurzných správcov Slovenskej republiky - oficiální stránky, elektronická adresa: zkssr.vrable@nextra.skMožnosti ve využívání loga Komory pro členy

CCIP


© Copyright 2005