Součástí bazénového příslušenství je i sada prostředků, které se postarají o přijatelnou kvalitu vody v nádrži. Slouží k tomu testery, chlorová nebo bezchlorová desinfekce, algicidní přípravky, vločkovače, odpěňovače a některé další. Základem péče o bazénovou vodu je zjištění optimálního pH. Po každém napuštění bazénu je totiž voda obvykle mimo hranici ideálního rozmezí, jestliže jde o vodovodní řad v nížinách nebo o vodu ze studny, většinou bývá nadlimitní. Naopak pod limitem je v horských oblastech.

venkovní bazén

Regulace kyselosti a zásaditosti se provádí těsně před aplikací desinfekčních přípravků, je totiž nutné zajistit takové vodní prostředí, kde se budou tablety dobře rozpouštět, a kde budou účinkovat v požadované intenzitě. 

pH plus

Tento přípravek https://www.chlorito.cz/ph-plus se aplikuje pouze tehdy, klesne-li úroveň kyselosti či zásaditosti pod hodnotu 6,8. Někteří výrobci doporučují udržovat hodnotu o několik desetin stupně vyšší, mnohé názory se v tomto směru odlišují, ovšem většina odborníků se shoduje na optimálním rozmezí od 6,8 do 7,4. Důvod, proč zvýšit kyselost je v tomto případě jasný, hodnoty pod 6,7 znamenají větší kyselost a to má neblahý vliv na naše zdraví a rovněž na technický stav samotné nádrže a technického vybavení. Rychleji korodují kovové součásti, plastové dílce blednou, ztrácí lesk a barvu a na zdraví se to může podepsat vysušenou a podrážděnou pokožkou, pálením a zarudlostí očí a nepříjemným svěděním v nose a v ústech.

voda

pH mínus

Příliš vysoké hodnoty signalizují větší množství rozpuštěných minerálů a ty mohou způsobit, že nebude desinfekce dostatečně účinkovat. Vodní roztok je příliš nasycený a bude zapáchat chlórem a mohou se tu množit mikroorganismy. Zároveň se může tvořit mléčný zákal v důsledku nadbytku vápenitých iontů. Přípravkem označeným jako mínus docílíte snížení na požadovanou úroveň.

4/5 - (2 votes)