Při nástupu do práce vstupujeme do pracovní skupiny, která byla vytvořena z nějakého důvodu a pro něj je i udržovaná, zároveň si v tu chvíli nemůžeme vybrat kam budeme přiděleni, a tak přicházíme jako nový vliv. Každý nový zaměstnanec je významným krizovým faktorem pro fungování kolektivu, jelikož s sebou může přinést problémy, které se dosud nevyskytovaly.
čtyři racci

Role

Psychologie nám uvádí několik členění lidských rolí uvnitř skupiny a musíme samozřejmě přijímat fakt, že role lidí se mění podle skupiny, ve které se vyskytují, proto i ti, kdož jsou v jedné vůdci, mohou být v jiné jen řadovými členy. Pokud jsme v nějaké skupině dlouho, zvykneme si na svou pozici a při přechodu jinam se nám hůře zvyká na nové pořádky.
Vedoucí skupiny pak musí znát vztahy uvnitř skupiny dostatečně dobře, aby zabránil jejímu rozpadu. Mohou se objevit živly, které snadno rozloží i dobře stmelený kolektiv. Pokud přijde člověk, který umí dobře využívat svého postavení, pak se může stát, že skupinu ovládne a ta se mu podřídí a bude pracovat v jeho prospěch, i když si to nikdo nebude uvědomovat. Ti kdož využívají manipulace by měli být pod drobnohledem a pokud překročí hranici, musí pryč.
šikana ženy

Dopady

Špatné vztahy – mohou snadno nabourat pracovní morálku i výkonnost.
Šikana – nejen děti trpí šikanou, ale i dospělý ji docela dobře zvládají. Její formy jsou různé a snadno mohou skončit i sebevraždou šikanovaného. Šikany si většinou nevšimnou ti, kdo jsou mimo skupinu.
Vyčlenění z kolektivu – většinou je ze skupiny vyčleněn ten, kdo nejvíce vybočuje, ti nejschopnější, nejchytřejší, nejstarší, nejmladší. Ti, kdo jsou někomu trnem v oku, při soutěži o partnera….
Skupiny – skupiny se tvoří při názorové rozdílnosti, ale také díky výrazným osobnostem, které si kolem sebe shromažďují příznivce, kterým dodávají pocit jistoty.
rozbité sklo
Rozpad – většinou je pozvolný a je kombinací předchozích faktorů. Nejhorší možný scénář, kdy zachránit i jen zlomek původní skupiny je velice obtížné.
Vedoucí pracovník nikdy nesmí podcenit vztahy na pracovišti a rozhodně se nesmí zapojit do šikany, připojit se k jedné ze skupiny, nebo se přičinit při vyčleňování lidí z kolektivu. Je to těžký úkol, přesto nezbytný.