V podstatě se jedná o jakýkoliv údaj, který se nás přímo nebo i nepřímo nějakým způsobem týká a jsme podle něho snadno identifikovatelní nebo dohledatelní. V takovém případě se jedná i o IP adresu nebo klidně další vcelku nevinné informace, které budou směřovat na naši osobu. Další skupinou jsou ještě citlivé údaje, které spadají do zvláštní kategorie. Ty pro změnu vypovídají o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, ale i sexuální orientaci nebo zdravotním stavu a mnohé další informace. S našimi osobními údaji pracují i naše města, vesnice, obce, kraje atd. Můžeme klidně spát? Budou mezitím naše údaje v bezpečí? Je pravdou, že mnohé obyvatele netrápí tato skutečnost nebo o ní ani nevědí.

noční Praha – mohou klidně občané města spát

Obce mají svoji povinnost

Místo kde žijeme je úzce spjato s našimi osobními údaji, které přirozeně budou uloženy na obci. Ta rozhodně nesmí zklamat důvěru obyvatel, kteří tu žijí, případně pracují nebo se jinak pohybují. A je jedno, zdali údaje byly dány povinně z nějakého důvodu nebo dobrovolně. Obec je povinna je chránit všemi dostupnými prostředky. To jí ostatně ukládá i samotné nařízení GDPR. Vzhledem k tomu, že se jedná o problematické téma, je nesmírně důležité, aby obec posílala na patřičné školení osoby, které budou veškeré osobní údaje zpracovávat a dokonce není od věci si pozvat někoho na audit a případné odkrytí možného úniku. GDPR pro obce je přímo zaměřeno na správné postupy, poradenství nebo i vypracování auditu a dalších náležitostí.

žena, které se dívají do počítače a cosi kontrolují nebo sledují

Zabezpečení osobní údajů

Obce zpracovávají jak písemné, tak elektronické údaje. Je nutné pamatovat na veškerá zabezpečení podle toho, jak se vše bude zpracovávat. Způsob poté musí jasně odpovídat stupni rizika, které by mohlo ohrozit subjekty údajů, tudíž fyzické osoby, v případě ohrožení úniku dat. V takovém případě je rozhodně lepší se obrátit na odborníky s praxí a zkušenostmi, kteří odhalí i sebemenší skulinku. Poté mohou občané skutečně klidně usínat.