Není pÅ™ekvapením, že v různých zemích najdeme různé zvyky. To se týká i preferovaných typů automobilu. Mezi nÄ› patří i ty s mechanickou Äi automatickou pÅ™evodovkou. Zatímco například v USA se v naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› jezdí na automatiku, u nás stále jeÅ¡tÄ› používáme pÅ™edevším mechanické Å™azení. To je jeÅ¡tÄ› podivnÄ›jší, když si uvÄ›domíme, že automatická pÅ™evodovka byla vynalezena právÄ› u nás.

 

nová auta již mají mnohdy automatickou převodovku

 

Je pravdou, že to má své důvody, avÅ¡ak ne takové, které byste Äekali. Zatímco vÄ›tÅ¡ina Å™idiÄů vám bude tvrdit, že manuální pÅ™evodovka je zkrátka lepší, pravda je ve skuteÄnosti jinde. JistÄ›, je pravdou, že oproti té automatické má své výhody, avÅ¡ak to platí i naopak. I u automatiky najdeme výhody oproti klasice. RozhodnÄ› se tedy nejedná o ten hlavní důvod.

 

Tím je pÅ™edevším marketing a hlavnÄ› dostupnost. Zatímco za oceánem se automatika stala běžnou souÄástí automobilů a lidé si na ni zvykli, u nás k nÄ›Äemu takovému jeÅ¡tÄ› nedoÅ¡lo. Je sice pravdou, že se tu tento trend zaÄíná také objevovat, avÅ¡ak postupuje pomÄ›rnÄ› pomalu a bude trvat jeÅ¡tÄ› dlouho, než zde automatické pÅ™evodovky plnÄ› pÅ™evládnou. Mimo jiné také proto, že vÄ›tÅ¡ina lidí si kupuje starší, ojeté automobily.

 

ve starých vozech najdeme manuál

 

Je samozÅ™ejmÄ› otázkou, zda je to dobÅ™e Äi nikoliv. OdpovÄ›Ä není tak jednoznaÄná. Jak již bylo Å™eÄeno, pro oba typy pÅ™evodovky existují pomÄ›rnÄ› solidní argumenty. Záleží tak na každém z nás, co mu bude vyhovovat. Je vÅ¡ak pravdou, že automatika dÄ›lá vÄ›ci jednoduššími, zvláštÄ› pro zaÄínající Å™idiÄe.

 

Proto bychom nemÄ›li ani jednu z nich zatracovat. V ideálním případÄ› si každý může vybrat tu, která mu bude vyhovovat. To vÅ¡ak bohužel v souÄasnosti není možné, neboÅ¥ auta s automatickou pÅ™evodovkou jsou mnohem vzácnÄ›jší a také ponÄ›kud dražší. Ne každý si je tedy může dovolit. Zdá se vÅ¡ak, že se situace v budoucnu vyrovná, než se nakonec pÅ™ikloní na stranu automatiky. A kdo ví, s jakým vylepÅ¡ením se pÅ™ijde příštÄ›.