Některé pojmy v bankovním světě mohou být mírně zavádějící. Pokud byste nahlédli do internetového vyhledavače, pak zjistíte, že jedním z nejhledanějších pojmů je v oblasti finančních produktů hypotéka bez doložení příjmů.

 • Už na první pohled je to tak trochu nesmysl.
 • Každý poskytovatel finanční pomoci https://www.fahd.cz/hypoteka-bez-dolozeni-prijmu/chce mít jistotu, že jeho klient bude moci svůj závazek splácet.
 • Bylo by asi trochu podivné, pokud by někomu půjčil peníze a pak marně čekal, až se mu opět vrátí.

propočet výdajů

U podnikatelských i spotřebitelských úvěrů je to ale jednoduché. Podnikatel sice nemusí dokládat vysoké daňové přiznání, ale stačí mu doložit, že živnost opravdu založil a funguje. Jestliže má pouze založenou firmu, která je nečinná, pak mu podnikatelský úvěr nemůže být poskytnut.

Posuzování úvěruschopnosti

U začínajících podnikatelů je možné příjem doložit alternativními způsoby. Například vydanými fakturami nebo popsáním podnikatelského záměru a tím pádem také jakým způsobem budou finance využity. Soukromé osoby, u kterých není příjem transparentní, mohou přizvat třetí osobu, u které není doložení příjmu žádný problém. Stává se tak spoludlužníkem.

 • U posouzení úvěruschopnosti je třeba písemně doložit
  • příjmy žadatelů a spolužadatelů, pokud se jedná o soukromé osoby.
  • příjmy žadatelů a spolužadatelů na rodičovské dovolené nebo osob ve starobním důchodu.
  • příjmy žadatelů a spolužadatelů samostatně výdělečně činných.
  • příjmy žadatelů a spolužadatelů, jenž mají zisky z pronájmů.
  • příjmy osob, které mají finanční prostředky z jiných zdrojů.

výpočet daní

Kromě financí, které ke klientovi přicházejí, je potřeba doložit i výdaje. Je to druhé hledisko, které slouží k tomu, aby mohla být posouzena schopnost splácet úvěr. Jedná s o běžné výdaje, jakými jsou například bydlení, energie, strava nebo náklady na domácnost.