Milovníci cestování a přírody zbystřete. Přinášíme několik míst v Evropě, která stojí za návštěvu. Zaměříme se na jezera. V Evropě se jich nachází poměrně velké množství, všechna mají své kouzlo, genius loci, ale do výběru se dostala ta, která nám připadají z různých důvodů nejzajímavější.
bodamské jezero

Loch Ness

Patrně nejznámější jezero ve Velké Británii, ale i ve světě. Leží v překrásné přírodě Skotské vysočiny, divokém a nespoutaném kraji severu ostrova Británie. Jezero vzniklo v kotlině, která byla vytvořena tektonicky a pomocí ledovce. Nepatří mezi nejhlubší (maximální hloubka je 230 m) ani nejrozlehlejší (57 km2) na Starém kontinentu. Jeho věhlas mu zajistil příběh o Lochneské příšeře, která má jeho vody obývat. Tato legenda je velmi stará a vypráví o tom, že stvoření podobné pravěkému plesiosaurovi, brázdí jeho hlubiny. Poprvé byla vyfotografována v roce 1933, od té doby sem přijíždějí dobrodruzi a lovci senzací z celého světa, aby ji znovu zachytili. Žádné z fotografií ani videí však samozřejmě není průkazné. Tento mýtus však žije dál.
lago di garda jezero

Lago di Garda

Dovolená v Itálii nemusí vždy znamenat moře nebo Řím a Benátky. Krásnou dovolenou můžete proží u Lago di Garda – Gardského jezera. Leží na jižním okraji Alp a přechází do Pádské nížiny. Vytvořil ho horský ledovec, svým tvarem připomíná norské fjordy. Je jedním z významných italských center cestovního ruchu.

Balaton

Největší jezero střední Evropy leží v Maďarsku. Typem jde o stepní jezero, které je velmi mělké a vzniklo díky větrné erozi pusty. Protože je v rovinaté nížinné zemědělské krajině, je velmi zaneseno sedimenty. Pokud by tyto nebyly každoročně alespoň částečně vybagrovány, mohlo by v horizontu tisíců let zcela zmizet.
skotské hory

Bodamské jezero

Velké alpské jezero, o jehož břehy se dělí Německo, Rakousko a Švýcarsko, vytvořil Rýnský ledovec v poslední době ledové. Jeho hladinu „narušují“ četné ostrovy. Nejznámější z nich se jmenuje Reichenau a je zapsán na seznamu UNESCO.